google-site-verification=zIe5-JR8iJmVon0eQNH4CSwBhga9tMYuBWuPIKw4DKk
KHÓA NGHIỆP VỤ XNK THỰC TẾ CHUYÊN SÂU
 • Giới thiệu
 • Nội dung khóa học
 • Đăng ký khóa học

Đến nay, Việt Nam đã tham gia và đang đàm phán 17 hiệp định thương mại tự do, trong đó có 10 hiệp định đã có hiệu lực và đang thực thi cam kết, 3 hiệp định đã ký kết hoặc kết thúc đàm phán nhưng chưa có hiệu lực, 4 hiệp định đang đàm phán.

Từ đó cho thấy Việt Nam đang hội nhập mạnh mẽ vào nền kinh tế thế giới. Việc ký kết và tham gia các FTA thế hệ mới sẽ có tác động lớn đến nền kinh tế Việt Nam thông qua việc mở rộng thị trường xuất nhập khẩu.

Theo đó, kim ngạch xuất nhập khẩu sang các nước đối tác sẽ tăng, củng cố thị trường truyền thống, khơi thông nhiều thị trường tiềm năng trên cơ sở thúc đẩy quan hệ với các đối tác chiến lược kinh tế quan trọng. Tuy nhiên, theo nghiên cứu của Hiệp Hội Logistics Việt Nam, hiện nay nguồn nhân lực logistics được đào tạo đang thiếu trầm trọng và con số này có thể ước tính khoảng 2 triệu nhân lực ( Theo VLA).

 

Xuất phát từ nhu cầu cấp bách này Vietlog đã triển khai khóa đào tạo nghiệp vụ xuất nhập khẩu thực tế chuyên sâu 4 nhóm loại hình phổ biến tại các doanh nghiệp sản xuất, thương mại của Việt Nam và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Đối tượng học viên

 • Sinh viên năm cuối các ngành kinh tế cần kiến thức thực tế đi làm ngay
 • Nhân viên văn phòng trái ngành muốn thay đổi công việc sang lĩnh vực XNK.
 • Nhân viên văn phòng muốn bổ sung kiến thức XNK thực tế để hỗ trợ trong công việc.
 • Các chủ doanh nghiệp sản xuất, thương mại cần bổ trợ kiến thức XNK để kiểm soát chi phí và vận hành doanh nghiệp.
 • Các bạn học viên mong muốn làm việc trong tất cả các loại hình doanh nghiệp.

Mục tiêu chương trình đào tạo

 • Giúp học viên có kiến thức chuyên sâu về các loại hình XNK
 • Sau khóa học học viên có thể ứng tuyển vào các vị trí công việc tại các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, khu công nghiệp, chế xuất…
 • Học viên sử dụng thành thạo phần mềm khai hải quan trong khai tờ khai, thanh khoản, quyết toán.
 • Cam kết lượng kiến thức thực tế bằng kinh nghiệm đi làm thực tế từ 1-2 năm tại các doanh nghiệp XNK.

Thời lượng khóa học

 • Lý thuyết và thực hành trên chứng từ thực tế tại lớp: 23 buổi, 2.5h/ buổi
 • Đi thực tế tại cảng: 1 buổi

 

 

Buổi Nội dung
1

- Làm quen với học viên, tìm hiểu nhu cầu, nguyện vọng tham gia khóa học.

- Phân tích tổng quan về ngành XNK và nhu cầu của ngành cũng như các vị trí công việc trong ngành.

- Phân tích các khái niệm chuyên ngành trong XNK.

2

- Tìm hiểu về Incoterms 2010 và so sánh với Incoterms 2020

- Thực hành bài tập ứng dụng Incoterms trong XNK.

- Phân tích tập quán mua bán của các doanh nghiệp Việt Nam.

3

- Cách soạn thảo hợp đồng ngoại thương.

- Phân tích các điều khoản trên hợp đồng ngoại thương.

- Phân tích hợp đồng gia công và cách thực hiện các điều khoản trên hợp đồng gia công.

- Thuật ngữ tiếng Anh sử dụng trong soạn thảo hợp đồng ngoại thương.

4

- Phân tích các phương tiện thanh toán quốc tế được sử dụng phổ biến hiện nay.

- Phân tích các phương thức thanh toán quốc tế: T/T, DP, DA. CAD, L/C.

- Quy trình thực hiện thanh toán quốc tế theo từng phương thức.

- Cách mở L.C tại ngân hàng, cách thức check L.C và thực hiện lô hàng khi dùng phương thức thanh toán L.C.

5

- Cách thức chuẩn bị bộ chứng từ xuất khẩu theo hợp đồng.

- Soạn thảo hóa đơn thương mại và phiếu đóng gói hàng hóa.

- Phân tích cách thức lựa chọn phương thức vận chuyển phù hợp theo đơn hàng.

- Cách đặt booking qua hãng tàu và đại lý hãng tàu, hướng dẫn check giá, đọc hiểu các loại phụ phí trong XNK.

- Cách chọn đại lý hãng tàu phù hợp.

- Cách thức đọc và phân tích các thông tin trên booking trong quá trình thực hiện xuất khẩu hàng hóa.

6

- Cách tra HS code dựa vào tên hàng tiếng Việt ( phân tích 6 quy tắc tra HS code).

- Thực hành tra HS code mặt hàng của 1 số doanh nghiệp.

- Tìm hiểu các loại thuế doanh nghiệp XNK phải nộp.

- Thực hành tính thuế cho lô hàng thực tế, cách phân bổ phụ phí trong tính thuế XNK.

7

- Hướng dẫn cài đặt phần mềm khai hải quan điện tử.

- Giới thiệu tổng quan các chức năng chính của phần mềm.

- Hướng dẫn đọc và phân tích bộ chứng từ xuất khẩu thực tế.

- Thực hiện khai báo tờ khai xuất khẩu trên phần mềm ( Hàng FCL).

8

- Thực hiện khai báo tờ khai xuất khẩu ( Hàng LCL).

- Thực hiện khai báo tờ khai xuất khẩu ( Hàng Air).

- Thực hiện khai báo tờ khai xuất khẩu ( Hàng xuất khẩu tại chỗ).

- Quy trình thực hiện 1 lô hàng xuất tại cảng.

9

- Tìm hiểu về vận đơn và cách thức check vận đơn sau khi làm thủ tục xuất khẩu.

- Hướng dẫn thực hiện các chứng từ hậu thông quan gửi cho người nhập khẩu: Kiểm dịch, phun trùng, CQ…

10

- Phân tích về C.O và cách áp thuế các mặt hàng khi có C.O ưu đãi.

- Cách thức chuẩn bị hồ sơ xin 1 bộ C.O hoàn chỉnh

- Hướng dẫn khai C.O online trên web.

- Phân tích nội dung các mục trên C.O và cách thức thể hiện theo từng loại form.

- Phân tích các trường hợp C.O sai sót và cách xử lý, chỉnh sửa.

11

- Phân tích bộ chứng từ nhập khẩu ( nội dung và cách thức kiểm tra).

- Tìm hiểu thông báo hàng đến, lệnh giao hàng, ủy quyền.

- Giới thiệu giao diện phần mềm khai tờ khai nhập khẩu.

- Hướng dẫn khai tờ cho lô hàng nhập khẩu.

12

- Thực hành khai tờ khai cho lô hàng nhập khẩu (FCL).

- Thực hành khai tờ khai cho lô hàng nhập khẩu (LCL).

- Thực hành khai tờ khai cho lô hàng nhập khẩu (Air).

13

- Thực hành khai tờ khai cho lô hàng nhập khẩu (Nhập khẩu tại chỗ).

- Tìm hiểu quy trình thực hiện lô hàng nhập tại cảng.

14

-Tổng kết kiến thức và quy trình thực hiện lô hàng xuất nhập khẩu loại hình kinh doanh

-Làm bài kiểm tra đánh giá

15

Giới thiệu tổng quan về các doanh nghiệp SXXK, gia công, chế xuất theo quy định của pháp luật

- Phân tích mối liên hệ của các loại hình doanh nghiệp

- Tìm hiểu các quy định về thuế quan đối với loại hình GC, SXXK, Chế xuất

- Các mã loại hình mở tờ khai cho các doanh nghiệp SXXK, gia công, chế xuất

- Chế độ kiểm tra, giám sát hải quan về loại hình SXXK, GC, CX

16

Thủ tục hải quan đối với doanh nghiệp Gia công

- Thủ tục hải quan đối với doanh nghiệp SXXK

- Thủ tục hải quan đối với doanh nghiệp chế xuất

-Thủ tục xử lý nguyên vật liệu dư thừa, phế liệu, phế phẩm

17

Hồ sơ và thủ tục cấp phép doanh nghiệp SXXK, gia công

- Tìm hiểu nghiệp vụ kế toán kho 
+ Tài khoản 152- nguyên liệu
+ Tài khoản 154- chi phí kinh doanh sản xuất dở dang
+ Tài khoản 155- Thành phẩm
+ Tài khoản 156 - hàng hóa

- Hướng dẫn đăng ký hợp đồng gia công trên phần mềm

18

Tìm hiểu bộ chứng từ nhập khẩu nguyên liệu, máy móc thiết bị gia công từ nước ngoài

- Bộ chứng từ nhập khẩu nguyên liệu gia công tự cung ứng và thủ tục nhập khẩu

Giới thiệu giao diện phần mềm khai hải quan loại hình gia công, hướng dẫn tạo mã nguyên liệu

- Thực hành truyền tờ khai nhập khẩu nguyên vật liệu từ nước ngoài và nguyên liệu tự cung ứng loại hình gia công 

- Hướng dẫn tạo mã sản phẩm, tạo và nhập định mức sản phẩm

- Thực hành truyền tờ khai xuất khẩu sản phẩm gia công ra nước ngoài và xuất khẩu sp gia công cho doanh nghiệp được chỉ định

19

Bộ chứng từ SXXK

- Cách tạo mã nguyên liệu loại hình SXXK

- Truyền tờ khai nhập khẩu nguyên liệu loại hình SXXK

- Truyền tờ khai xuất khẩu sản phẩm SXXK

20

Cách tạo mã nguyên liệu, thành phẩm và tạo định mức loại hình chế xuất

- Đọc và phân tích bộ chứng từ nhập nguyên liệu loại hình chế xuất
- Thực hành truyền tờ khai xuất, nhập loại hình chế xuất

21

Thực hành báo cáo quyết toán hàng SXXK, GC, CX
- Các bước thực hiện báo cáo quyết toán
- Hồ sơ báo cáo quyết toán cần nộp cho hải quan.
- Cách xử lý, cân đối các số liệu.

22

Tổng kết, làm bài kiểm tra đánh giá

23

ĐI THỰC TẾ TẠI CẢNG HOẶC SÂN BAY 1 NGÀY

 

Khóa học:*

Họ và tên:*

Điện thoại:*

Email:*

Nội dung:*

Thông tin thanh toán
♦ TRẦN NGỌC XUÂN
♦ Ngân hàng VCB, chi nhánh Quận 9
♦ 0381000485298

♦ CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & ĐÀO TẠO LOGISTICS VIỆT
♦ Ngân hàng ACB
♦ 20071991678

 

Đối tác thương hiệu
Copyrights © 2020 COMPANY NAME. All rights reserved.
 • OnlineOnline: 1
 • Thống kê thángThống kê tháng: 390
 • Tổng truy cậpTổng truy cập: 24761
Hotline: 032.614.2207
Chỉ đường Zalo Zalo: 032.614.2207 SMS: 032.614.2207