CÁCH ĐIỀN TỜ KHAI HẢI QUAN XUẤT KHẨU FCL

CÁCH ĐIỀN TỜ KHAI HẢI QUAN XUẤT KHẨU FCL

CÁCH ĐIỀN TỜ KHAI HẢI QUAN XUẤT KHẨU FCL (PHẦN THÔNG TIN CHUNG)

CÁCH ĐIỀN TỜ KHAI HẢI QUAN XUẤT KHẨU FCL

Ở phần này, các bạn vui lòng nhập thông tin theo các mục sau như sau:

Nhóm loại hình

– Nhóm loại hình: chọn nhóm tương ứng với loại hình xuất khẩu.

– Mã loại hình: căn cứ theo mục đích xuất khẩu.

– Cơ quan hải quan: chi cục hải quan doanh nghiệp đăng ký tờ khai xuất khẩu (cảng cửa khẩu).

– Thời hạn tái nhập khẩu: nhập thời hạn đối với loại hình tạm xuất.

– Số tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng: chỉ nhập đối với loại hình tái xuất.

– Mã bộ phận xử lý tờ khai: chọn 02: đội thủ tục hàng hóa xuất khẩu.

– Mã hiệu phương thức vận chuyển: chọn mã 2: đường biển (không container).

Đơn vị xuất nhập khẩu

– Người xuất khẩu: ban đầu trước khi vào mục đăng ký tờ khai, bạn đã cập nhật thông tin doanh nghiệp nên không cần nhập lại.

– Người ủy thác xuất khẩu: chỉ nhập đối với trường hợp ủy thác xuất khẩu.

– Người nhập khẩu: thông tin của đối tác ký hợp đồng mua bán, đối tác thanh toán tiền hàng (chỉ cần nhập tên công ty, địa chỉ, mã nước).

– Mã người khai hải quan: không nhập, hệ thống tự lấy theo chữ ký số đăng ký.

Mục vận đơn

– Số vận đơn: đăng ký lấy số định danh.

– Số lượng kiện, loại kiện; tổng trọng lượng (Gross)/đơn vị tính: căn cứ theo Packing List.

– Mã địa điểm chờ thông quan dự kiến: mã địa điểm nơi lưu giữ/tập kết hàng hóa khi khai báo xuất khẩu, thường sẽ khai theo mã chi cục.

– Địa điểm nhận hàng cuối cùng: chọn mã cảng đích đến của hàng hóa theo booking.

– Địa điểm xếp hàng: chọn mã cảng nơi phương tiện vận chuyển sẽ rời khỏi Việt Nam, theo booking.

– Phương tiện vận chuyển: tên tàu theo Booking.

– Ngày hàng đi dự kiến: theo booking (ETD = Estimated Time of Departure).

– Ký hiệu và số hiệu: nhập ký hiệu và số hiệu của bao bì đóng gói hàng hóa (nếu có).

Mục thông tin hóa đơn

– Số hợp đồng; ngày hợp đồng; ngày hết hạn: không cần khai báo.

Mục chứng từ giấy phép

– Chọn mã văn bản pháp quy và điền số giấy phép nếu hàng hóa thuộc diện phải xin giấy phép xuất khẩu (phải có giấy phép trước khi đăng ký tờ khai hải quan).

Mục thông tin và bảo lãnh, thông tin vận chuyển, thông tin khác

– Thuế và bảo lãnh: chỉ cần nhập mã người nộp thuế (thông thường 1) và mã xác định thời hạn nộp thuế.

– Thông tin đính kèm: nghiệp vụ HYS chủ yếu đính kèm list container (không bắt buộc) hoặc chi tiết hàng hóa (nếu hàng tháo rời cần liệt kê chi tiết).

– Ngày khởi hành vận chuyển: nhập ngày ETD theo booking.

– Địa điểm đích cho vận chuyển bảo thuế: nhập mã kho, mã cảng nơi hàng xuất đi.

– Ngày đến: nhập ngày hàng đến cửa khẩu xuất.

– Phần ghi chú: điền các thông tin như số/ngày hợp đồng, phương thức thanh toán.

 

Vui lòng nhập thông tin chi tiết và chính xác để đảm bảo quá trình xuất khẩu diễn ra thuận lợi.

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 650px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}
zalo-icon