CÁC THỜI ĐIỂM THANH TOÁN QUỐC TẾ BẠN CẦN PHẢI BIẾT?

CÁC THỜI ĐIỂM THANH TOÁN QUỐC TẾ BẠN CẦN PHẢI BIẾT?

CÁC THỜI ĐIỂM THANH TOÁN QUỐC TẾ BẠN CẦN PHẢI BIẾT

Hình thức thanh toán quốc tế trong kinh doanh XNK là một phần quan trọng, tác động lớn đến quy trình giao nhận hàng hóa. Dưới đây là một số phương thức thanh toán phổ biến mà bạn cần nắm rõ

THỨ NHẤT, T/T – ĐIỆN CHUYỂN TIỀN 

CÁC THỜI ĐIỂM THANH TOÁN QUỐC TẾ BẠN CẦN PHẢI BIẾT

Là phương thức trong đó người nhập khẩu yêu cầu ngân hàng của mình chuyển một số tiền nhất định cho người xuất khẩu tại một thời điểm nào đó. Trong đó lệnh thanh toán của ngân hàng chuyển tiền được gửi bằng điện TELEX hay mạng SWIFT

  • Tạm ứng (sau khi đặt hàng) – Deposit 

Đối với thương vụ đầu tiên giữa 2 bên (gía trị thương vụ chưa quá lớn), bên XK yêu cầu bên NK tạm ứng để có chi phí tiến hành thu mua và sản xuất hàng hóa. Có thể đàm phán tạm ứng trc 30-50%, phần còn lại sẽ chuyển tiền trc khi giao hàng

  • Ngay trước khi giao hàng – Before Shippment

Bên NK tiến hành chuyển nốt số tiền còn lại (nếu đã tạm ứng 1 phần) của giá trị hợp đồng để bên XK giao hàng

  • Ngay sau khi giao hàng ( trước khi bên bán gửi chứng từng gốc cho bên mua) – After shippment 

Trường hợp bên NK đặt 1 đơn hàng với giá trị hợp đồng lớn và ko chịu chuyển tiền trc khi giao hàng thì bên XK có thể giao hàng trước và giữ bộ chứng từ cho đến khi bên NK thanh toán thì mới giao chứng từ cho bên NK (bên NK chỉ có thể nhận hàng khi sở hữu được bộ chứng từ)

  • Trả chậm ( nợ trong 30, 60, 90 ngày sau ngày giao hàng) – Deferred

Việc thanh toán chậm thường dùng trong trường hợp bên XK và bên NK là đối tác tin cậy và thường xuyên, hoặc mối quan hệ công ty mẹ và công cty con (cty cùng tập đoàn)

THỨ HAI LÀ, D/P & D/A – NHỜ THU KÈM CHỨNG TỪ 

CÁC THỜI ĐIỂM THANH TOÁN QUỐC TẾ BẠN CẦN PHẢI BIẾT

Là phương thức thanh toán trong đó người xuất khẩu ủy thác cho ngân hàng thu hộ tiền từ người nhập khẩu căn cứ vào Hối phiếu và Bộ chứng từ giao hàng

  • Nhờ thu D/P ( Documents against Payment)

Ngân hàng sẽ chỉ giao chứng từ để người nhập khẩu nhận hàng khi người nhập khẩu đã trả tiền cho người xuất khẩu (D/P được sử dụng khi người xuất khẩu muốn sau khi giao hàng xong là có thể thu được tiền ngay)

  • Nhờ thu D/A ( Documents against Acceptance)

Ngân hàng sẽ chỉ giao chứng từ để người nhập khẩu nhận hàng khi người nhập khẩu đã chấp nhận trả tiền (bằng cách ký chấp nhận Hối phiếu) (D/A được sử dụng khi người xuất khẩu có thể cho người nhập khẩu nợ trong 1 khoảng thời gian 1,3,6.. tháng sau khi giao hàng)

THỨ BA LÀ L/C – THƯ TÍN DỤNG

CÁC THỜI ĐIỂM THANH TOÁN QUỐC TẾ BẠN CẦN PHẢI BIẾT

Là phương thức trong đó theo yêu cầu của người nhập khẩu, ngân hàng sẽ phát hành một Thư tín dụng và cam kết thanh toán khi người xuất khẩu xuất trình được bộ chứng từ phù hợp với những điều kiện đã quy định trong Thư tín dụng

(Người nhập khẩu mượn uy tín của ngân hàng (tín dụng) để thuyết phục người xuất khẩu giao hàng cho mình, sau đó người xuất khẩu lại đòi tiền ngân hàng dựa trên các bằng chứng chứng minh mình đã hoàn thành trách nhiệm)

  • L/C trả ngay ( L/C at sight) 

Sau khi giao hàng, bên xuất khẩu thực hiện việc xuất trình bộ chứng từ tới ngân hàng phát hành L/C để yêu cầu thanh toán. Ngân hàng sau khi kiểm tra bộ chứng từ phù hợp theo các điều kiện của L/C thì sẽ tiến hành thanh toán ngay cho người xuất khẩu

  • L/C trả chậm ( Deffered L/C) 

Sau khi giao hàng, bên xuất khẩu thực hiện việc xuất trình bộ chứng từ tới ngân hàng phát hành L/C để yêu cầu thanh toán. Ngân hàng sau khi kiểm tra bộ chứng từ phù hợp theo các điều kiện của L/C thì sẽ tiến hành thanh toán cho người xuất khẩu sau 30, 60, 90,.. ngày kể từ ngày giao hàng hoặc ngày nhận được bộ chứng từ phù hợp

 

Nguồn Tổng hợp

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 650px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}
zalo-icon